BƯỚC 1

Tìm mua sản phẩm trong chương trình khuyến mại

BƯỚC 2

Tìm thẻ cào bên trong thùng

BƯỚC 3

Cào lớp phủ bạc để xác định trúng thưởng theo thông tin in dưới lớp phù bạc

BƯỚC 4

Nhập mã nhận thưởng theo một trong 2 cách sau:

CÁCH 1

CÁCH 2 Nhắn tin nhận thưởng theo cú pháp: BHN [dấu cách] [Mã thẻ] gửi 8068
VD: Mã nhận thưởng là: AHN34HH1, Soạn tin: BHN AHN34HH1 gửi 8068

BƯỚC 1

Tìm mua sản phẩm trong chương trình khuyến mại

BƯỚC 2

Tìm thẻ cào bên trong thùng

BƯỚC 3

Cào lớp phủ bạc để xác định trúng thưởng theo thông tin in dưới lớp phù bạc

BƯỚC 4

Nhập mã nhận thưởng theo một trong 2 cách sau:

CÁCH 1

CÁCH 2 Nhắn tin nhận thưởng theo cú pháp: BHN [dấu cách] [Mã thẻ] gửi 8068
VD: Mã nhận thưởng là: AHN34HH1, Soạn tin: BHN AHN34HH1 gửi 8068