MỜI BẠN NHẬP MÃ NHẬN THƯỞNG

Chương trình chỉ dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên

Lưu ý: Mã số nhận thưởng của Quý Khách còn được sử dụng để quay thưởng Giải Nhất - 01 Cây vàng hoặc Giải Nhì - 01 Chỉ vàng SJC 9999 của chương trình. Quý Khách cần nhập đúng số điện thoại chính chủ để làm căn cứ quay và trao thưởng.

MỜI BẠN NHẬP MÃ NHẬN THƯỞNG

Chương trình chỉ dành cho khách hàng từ 18 tuổi trở lên

Lưu ý: Mã số nhận thưởng của Quý Khách còn được sử dụng để quay thưởng Giải Nhất - 01 Cây vàng hoặc Giải Nhì - 01 Chỉ vàng SJC 9999 của chương trình. Quý Khách cần nhập đúng số điện thoại chính chủ để làm căn cứ quay và trao thưởng.