HƯỚNG DẪN THAM GIA

BƯỚC 1

Tìm mua sản phẩm trong chương trình khuyến mại

BƯỚC 2

Tìm giải thưởng và mã nhận thưởng dưới khoen lon

BƯỚC 3

Nhận thưởng bằng 1 trong 2 cách sau: