DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG

Quay thưởng ngày 01/07/2024
STT Họ tên Số điện thoại Mã dự thưởng
Quay thưởng ngày 05/9/2024
STT Họ tên Số điện thoại Mã dự thưởng
GIẢI NHẤT
STT Họ tên Số điện thoại Mã dự thưởng Ngày quay thưởng